JavaScript v vašem brskalniku ni omogočen, tako da te datoteke ni mogoče odpreti. Omogočite JavaScript in stran ponovno naložite.

Vprašalnik temeljnih dimenzij osebnosti (Big Five Inventory)
Avtorji:  John, O. P. in Srivastava, S. (1999), slovenska priredba: Avsec, A. in Sočan, G.


Spoštovani,
pred vami je lestvica petih temeljnih dimenzij osebnosti BFI. Gre za znanstveno validiran in normiran vprašalnik, zato boste lahko vaš rezultat primerjali s slovenskim povprečjem. Na koncu vprašalnika boste po e-pošti brezplačno prejeli tudi podroben opis vaših osebnostnih lastnosti.
Vaši odgovori so zaupni; vaš osebni rezultat boste izvedeli samo vi.


NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE: Spodaj je navedenih več lastnosti, ki so značilne ali pa niso značilne za vas. Pri vsaki trditvi ocenite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali ne strinjate.

Ocenjujete s pomočjo petstopenjske lestvice:
1 – sploh se ne strinjam
2 – večinoma se ne strinjam
3 – deloma se strinjam, deloma se ne strinjam (niti - niti)
4 – večinoma se strinjam
5 – popolnoma se strinjam

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 8 minut.


POMEMBNO: Pri odgovarjanju bodite iskreni, saj vam bomo le tako lahko zagotovili kakovostno povratno informacijo. Ne pozabite, da tu ni pravilnih ali napačnih odgovorov.
Prijava v Google, če želite shraniti napredek. Več o tem
Naprej
Stran 1 od 9
Počisti obrazec
Nikoli ne pošiljajte gesel prek Google Obrazcev.
Google ni niti ustvaril niti odobril te vsebine. Prijavite zlorabo - Pogoji storitve - Pravilnik o zasebnosti
 
 

IZJAVA O VAROVANJU INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV